• Schoolatletiek

 • Vanaf half april tot begin oktober is het mogelijk om een schoolsportdag te organiseren op de baan van AAC’61 aan het Achterpad 1, te Assen.
  De school is zelf verantwoordelijk voor de keuze van de activiteiten en de begeleiding van de leerlingen. De school zorgt zelf ook voor iemand met EHBO.
  AAC’61 stelt de benodigde atletiekmaterialen beschikbaar. Vanuit de school wordt geholpen om de spullen klaar te zetten en om ze op te ruimen.

  Qua activiteiten zijn er diverse mogelijkheden:

  • Sprint;
  • Duurloop;
  • Hindernisbaan;
  • Verspringen;
  • Discuswerpen;
  • Kogel werpen;
  • Hoogspringen;
  • Een eigen activiteit.

  Er wordt geen huur gevraagd voor het gebruik van de baan. Wel is er sprake van een onkostenverhoging voor de volgende punten:

  • Gebruik van klein materiaal en eventuele kopieerkosten: 20 euro;
  • Schoonmaak van toiletten ( 4 toiletten) en schoonmaak kantine: 50 euro;
  • Gebruik van geluids- en muziekinstallatie (facultatief): 50 euro;
  • Gebruik van de beide kleedkamers en douches( facultatief): 50 euro.
 • Er is een afspraak met de scholen dat we individueel aan basisschoolleerlingen geen snoep verkopen. In de kantine wordt koffie/ thee verkocht voor 1 euro. De school bepaalt of er met consumptiebonnen wordt gewerkt. Wat ons betreft kan er onbeperkt aan de bar worden besteld. Er is steeds een kantinemedewerker aanwezig.
  Het is ook mogelijk om met kannen het veld op te gaan, zodat de docenten en de begeleidende ouders op tijd iets te drinken krijgen. Het is niet toegestaan dat een andere organisatie dranken verstrekt op de baan.
  Voor de leerlingen worden in principe twee versnaperingen besteld: na de duurloop krijgen ze een beker ranja. Aan het einde van de sportdag krijgen de leerlingen een waterijsje.

  De totale kosten hiervoor bedragen 1 euro per leerling.

  Het is belangrijk om de sportdag tijdig te plannen, vooral in de laatste weken voor de zomervakantie. Afhankelijk van het aantal gevraagde vrijwilligers kunnen we maximaal 3 sportdagen in een week organiseren.
  Neem daarvoor contact op met de coördinator via mail: ritatestroete@gmail.com

  Vanuit AAC’61  zijn altijd twee vrijwilligers kosteloos beschikbaar. Daarbij gaat het om een kantinemedewerker en een materialenman, die ook kan helpen bij de uitvoering van activiteiten.
  Als er om meer vrijwilligers gevraagd wordt ( maximaal 3 personen extra) dan vragen we daarvoor een vergoeding van 15 euro per persoon.

  Het klaarzetten van de materialen kan vanaf 7.45 uur. Een school kan beginnen vanaf 8.30 uur. Als een sportdag om 13.00 uur niet is afgelopen dan zorgt de school voor lunchpakketten voor de vrijwilligers. 

  Nadere punten ter bespreking kunnen per mail of telefonisch geregeld worden met de coördinator van de schoolatletiek.

  Rita te Stroete

  ritatestroete@gmail.com

 • Schoolatletiek agenda

 • Kalender 2019

  Datum School
  vrijdag 12 april De Kloostertuinen
  vrijdag 17 mei Scharmhof
  woensdag 29 mei Het Sterrenschip
  woensdag 5 juni Emmaschool
  vrijdag 14 juni De Parel
  dinsdag 18 juni Dr. Nassau College (Norg)
  woensdag 19 juni De Borg
  donderdag 20 juni Vincent van Gogh
  vrijdag 21 juni Het Krijt
  woensdag 26 juni De Cirkel
  dinsdag 2 juli Dr. Nassau College (Penta)
  woensdag 18 sep GBS De Driesprong
  vrijdag 20 sep De Scharmhof
 • Kalender 2018

  Datum School
  Vrijdag 20 april De Kloostertuinen
  Woensdag 16 meiSterrenschip
  Woensdag 23 mei De Scharmhof
  Woensdag 6 juni Emmaschool
  Woensdag 13 juni De Borg
  Vrijdag 15 juni Het Krijt
  Woensdag 20 juni De Cirkel
  Vrijdag 22 juni Het Octaaf
  Maandag 9 juli Penta (DNC )
  Donderdag 12 juliSalland ( VvG)
  Vrijdag 13 juli De Parel
  Woensdag 12 september De Valkenhorst (140 leerlingen)
  Vrijdag 14 september Theo Thijssenschool
  Maandag 17 september GBS De Driesprong
  Vrijdag 21 september OBS Kloosterveen (1)
  Vrijdag 28 september OBS Kloosterveen (2)
  Donderdag 4 oktober Terra Assen