• Het bestuur

  Het dagelijks bestuur van AAC'61 bestaat momenteel uit de voorzitter, secretaris en de penningmeester en er zijn drie algemeen bestuursleden met elk hun eigen aandachtsgebied die het bestuur compleet maken.
  Het bestuur vergadert ongeveer eens per maand.
  Er vindt - volgens de statuten - tweemaal per jaar een Algemene Ledenvergadering plaats; de voorjaars- en de najaarsvergadering. De verslagen daarvan vind je hier.

  Het algemene e-mail adres van AAC'61 is: info@aac61.nl.

 • Functie Naam E-mail Tel.nr.
  Voorzitter Jildert E. Visser voorzitter@aac61.nl 0592-460463
  Secretaris Thea Hendrikse hendrikserob@home.nl
  Penningmeester Hein Habes penningmeester@aac61.nl
  Bestuurslid wegatletiek Peter Selles p.selles@tele2.nl 0592-374823
  Bestuurslid sponsoring Harold Scholing haroldensonja@hotmail.nl 06-50634563
  Bestuurslid baanatletiek Herman Langen herman.langen@home.nl 06-10491025