• De Clubdag wordt Clubavond! Bij een Clubdag zijn veel vrijwilligers in het spier en om die ook een relax-moment te gunnen wordt het een Clubavond.

  Het bestuur nodigt haar leden met partner uit voor deze Clubavond. Om het laagdrempelig te houden worden er gratis consumptiemunten aangeboden. 

  De leiding ligt in handen van Marloes Benedictus. Er is een thema bedacht waarbij de ouderen herrinneringen kunnen ophalen en de jeugd met wat oude muziek en kleding kan kennismaken; maar ook nieuwerwetse muziek zal ter gehore worden gebracht.

  De bokalen voor de beste prestaties zullen op deze avond worden uitgereikt.

  Graag opgeven via clubavond@aac61.nl:

  1) Naam

  2) e-mail adres

  3) aantal personen

  4) opmerkingen/suggesties/...

  We hopen op een grote opkomst.

  namens het bestuur,

  Jildert E. Visser
  voorzitter